Multi-sensor wearable devices for movement monitoring in Parkinson's disease

Liang Li, Qian Yu, Baoteng Xu, Qifan Bai, Yunpeng Zhang, Huijun Zhang, Chengjie Mao, Chunfeng Liu, Tianyu Shen, Shouyan Wang. Multi-sensor wearable devices for movement monitoring in Parkinson's disease. In 8th International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering, NER 2017, Shanghai, China, May 25-28, 2017. pages 70-73, IEEE, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.