Energy-Efficient Patching Strategy for Wireless Sensor Networks

Pengdeng Li, Lu-Xing Yang, Xiaofan Yang, Xiang Zhong, Junhao Wen, Qingyu Xiong. Energy-Efficient Patching Strategy for Wireless Sensor Networks. Sensors, 19(2):262, 2019. [doi]

Authors

Pengdeng Li

This author has not been identified. Look up 'Pengdeng Li' in Google

Lu-Xing Yang

This author has not been identified. Look up 'Lu-Xing Yang' in Google

Xiaofan Yang

This author has not been identified. Look up 'Xiaofan Yang' in Google

Xiang Zhong

This author has not been identified. Look up 'Xiang Zhong' in Google

Junhao Wen

This author has not been identified. Look up 'Junhao Wen' in Google

Qingyu Xiong

This author has not been identified. Look up 'Qingyu Xiong' in Google