HiFreSP: A novel high-frequency sub-pathway mining approach to identify robust prognostic gene signatures

Meng Li, Jianmei Zhao, Xuecang Li, Yang Chen, Chenchen Feng, Fengcui Qian, Yuejuan Liu, Jian Zhang, Jianzhong He, Bo Ai, Ziyu Ning, Wei Liu, Xuefeng Bai, Xiaole Han, Zhiyong Wu, Xiue Xu, Zhidong Tang, Qi Pan, Liyan Xu, Chunquan Li, Qiuyu Wang, Enmin Li. HiFreSP: A novel high-frequency sub-pathway mining approach to identify robust prognostic gene signatures. Briefings in Bioinformatics, 21(4):1411-1424, 2020. [doi]

@article{LiZLCFQLZHANLBH20,
 title = {HiFreSP: A novel high-frequency sub-pathway mining approach to identify robust prognostic gene signatures},
 author = {Meng Li and Jianmei Zhao and Xuecang Li and Yang Chen and Chenchen Feng and Fengcui Qian and Yuejuan Liu and Jian Zhang and Jianzhong He and Bo Ai and Ziyu Ning and Wei Liu and Xuefeng Bai and Xiaole Han and Zhiyong Wu and Xiue Xu and Zhidong Tang and Qi Pan and Liyan Xu and Chunquan Li and Qiuyu Wang and Enmin Li},
 year = {2020},
 doi = {10.1093/bib/bbz078},
 url = {https://doi.org/10.1093/bib/bbz078},
 researchr = {https://researchr.org/publication/LiZLCFQLZHANLBH20},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 journal = {Briefings in Bioinformatics},
 volume = {21},
 number = {4},
 pages = {1411-1424},
}