Measurement of subsidence in the Yangbajing geothermal fields, Tibet, from TerraSAR-X InSAR time series analysis

Yongsheng Li, Jingfa Zhang, Zhenhong Li, Yi Luo, Wenliang Jiang, Yunfeng Tian. Measurement of subsidence in the Yangbajing geothermal fields, Tibet, from TerraSAR-X InSAR time series analysis. Int. J. Digital Earth, 9(7):697-709, 2016. [doi]

Authors

Yongsheng Li

This author has not been identified. Look up 'Yongsheng Li' in Google

Jingfa Zhang

This author has not been identified. Look up 'Jingfa Zhang' in Google

Zhenhong Li

This author has not been identified. Look up 'Zhenhong Li' in Google

Yi Luo

This author has not been identified. Look up 'Yi Luo' in Google

Wenliang Jiang

This author has not been identified. Look up 'Wenliang Jiang' in Google

Yunfeng Tian

This author has not been identified. Look up 'Yunfeng Tian' in Google