Matching user accounts based on user generated content across social networks

Yongjun Li, Zhen Zhang, You Peng, Hongzhi Yin, Quanqing Xu. Matching user accounts based on user generated content across social networks. Future Generation Comp. Syst., 83:104-115, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.