Guaranteeing Heterogeneous Bandwidth Demand in Multitenant Data Center Networks

Dan Li, Jing Zhu, Jianping Wu, Junjie Guan, Ying Zhang. Guaranteeing Heterogeneous Bandwidth Demand in Multitenant Data Center Networks. IEEE/ACM Trans. Netw., 23(5):1648-1660, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.