Numerical Simulation of Snow Drifting Disaster on Embankment Project

Shouyun Liang, Xiangxian Ma, Haifeng Zhang. Numerical Simulation of Snow Drifting Disaster on Embankment Project. JCP, 5(1):139-143, 2010. [doi]

Authors

Shouyun Liang

This author has not been identified. Look up 'Shouyun Liang' in Google

Xiangxian Ma

This author has not been identified. Look up 'Xiangxian Ma' in Google

Haifeng Zhang

This author has not been identified. Look up 'Haifeng Zhang' in Google