ABSense: Sensing Electromagnetic Waves on Metasurfaces via Ambient Compilation of Full Absorption

Christos Liaskos, G. Pyrialakos, Alexandros Pitilakis, Sergi Abadal, Ageliki Tsioliaridou, Anna C. Tasolamprou, Odysseas Tsilipakos, Nikolaos V. Kantartzis, Sotiris Ioannidis, E. Alarcon, Albert Cabellos, Maria Kafesaki, Andreas Pitsillides, K. M. Kossifos, Julius Georgiou, Ian F. Akyildiz. ABSense: Sensing Electromagnetic Waves on Metasurfaces via Ambient Compilation of Full Absorption. In Proceedings of the Sixth Annual ACM International Conference on Nanoscale Computing and Communication, NANOCOM 2019, Dublin, Ireland, September 25-27, 2019. ACM, 2019. [doi]

Authors

Christos Liaskos

This author has not been identified. Look up 'Christos Liaskos' in Google

G. Pyrialakos

This author has not been identified. Look up 'G. Pyrialakos' in Google

Alexandros Pitilakis

This author has not been identified. Look up 'Alexandros Pitilakis' in Google

Sergi Abadal

This author has not been identified. Look up 'Sergi Abadal' in Google

Ageliki Tsioliaridou

This author has not been identified. Look up 'Ageliki Tsioliaridou' in Google

Anna C. Tasolamprou

This author has not been identified. Look up 'Anna C. Tasolamprou' in Google

Odysseas Tsilipakos

This author has not been identified. Look up 'Odysseas Tsilipakos' in Google

Nikolaos V. Kantartzis

This author has not been identified. Look up 'Nikolaos V. Kantartzis' in Google

Sotiris Ioannidis

This author has not been identified. Look up 'Sotiris Ioannidis' in Google

E. Alarcon

This author has not been identified. Look up 'E. Alarcon' in Google

Albert Cabellos

This author has not been identified. Look up 'Albert Cabellos' in Google

Maria Kafesaki

This author has not been identified. Look up 'Maria Kafesaki' in Google

Andreas Pitsillides

This author has not been identified. Look up 'Andreas Pitsillides' in Google

K. M. Kossifos

This author has not been identified. Look up 'K. M. Kossifos' in Google

Julius Georgiou

This author has not been identified. Look up 'Julius Georgiou' in Google

Ian F. Akyildiz

This author has not been identified. Look up 'Ian F. Akyildiz' in Google