Anvaya: a Workflows Environment for Automated genome Analysis

Bhakti Limaye, Ruma Banerjee, Avik Datta, Harshal Inamdar, Pankaj Vats, Sonal Dahale, Alok Bhandari, E. P. Ramakrishnan, Rajnikanth Tupakula, Sandeep Malviya, Avinash Bayaskar, Renu Gadhari, Sankalp Jain, Vivek Gavane, Rashmi Mahajan, K. Sunitha, Rajendra Joshi. Anvaya: a Workflows Environment for Automated genome Analysis. J. Bioinformatics and Computational Biology, 10(4), 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.