A 7-nm 4-GHz Arm¹-Core-Based CoWoS¹ Chiplet Design for High-Performance Computing

Mu-Shan Lin, Tze-Chiang Huang, Chien-Chun Tsai, King Ho Tam, Kenny Cheng-Hsiang Hsieh, Ching-Fang Chen, Wen-Hung Huang, Chi-Wei Hu, Yu-Chi Chen, Sandeep Kumar Goel, Chin-Ming Fu, Stefan Rusu, Chao-Chieh Li, Sheng-Yao Yang, Mei Wong, Shu-Chun Yang, Frank Lee. A 7-nm 4-GHz Arm¹-Core-Based CoWoS¹ Chiplet Design for High-Performance Computing. J. Solid-State Circuits, 55(4):956-966, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.