An enhanced cascade-based deep forest model for drug combination prediction

Weiping Lin, Lianlian Wu, Yixin Zhang, Yuqi Wen, Bowei Yan, Chong Dai, Kun-Hong Liu 0001, Song He, Xiaochen Bo. An enhanced cascade-based deep forest model for drug combination prediction. Briefings in Bioinformatics, 23(2), 2022. [doi]

Abstract

Abstract is missing.