Static Security Optimization for Real Time Systems

Man Lin, Li Xu, Laurence Tianruo Yang, Xiao Qin, Nenggan Zheng, Zhaohui Wu, Meikang Qiu. Static Security Optimization for Real Time Systems. IEEE Trans. Industrial Informatics, 5(1):22-37, 2009. [doi]

Abstract

Abstract is missing.