A bidding model and cooperative game-based vertical handoff decision algorithm

Xingwei Liu, Xuming Fang, Xu Chen, Xuesong Peng. A bidding model and cooperative game-based vertical handoff decision algorithm. J. Network and Computer Applications, 34(4):1263-1271, 2011. [doi]

Authors

Xingwei Liu

This author has not been identified. Look up 'Xingwei Liu' in Google

Xuming Fang

This author has not been identified. Look up 'Xuming Fang' in Google

Xu Chen

This author has not been identified. Look up 'Xu Chen' in Google

Xuesong Peng

This author has not been identified. Look up 'Xuesong Peng' in Google