Generalize Ultrasound Image Segmentation Via Instant And Plug & Play Style Transfer

Zhendong Liu, Xiaoqiong Huang, Xin Yang 0009, Rui Gao, Rui Li, Yuanji Zhang, Yankai Huang, Guangquan Zhou, Yi Xiong, Alejandro F. Frangi, Dong Ni. Generalize Ultrasound Image Segmentation Via Instant And Plug & Play Style Transfer. In 18th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging, ISBI 2021, Nice, France, April 13-16, 2021. pages 419-423, IEEE, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.