GCSVR: A new traffic forecasting method for wireless network

Xingwei Liu, Yu Kong, Sheng Zhang. GCSVR: A new traffic forecasting method for wireless network. IEICE Electronic Express, 6(19):1387-1394, 2009. [doi]

Authors

Xingwei Liu

This author has not been identified. Look up 'Xingwei Liu' in Google

Yu Kong

This author has not been identified. Look up 'Yu Kong' in Google

Sheng Zhang

This author has not been identified. Look up 'Sheng Zhang' in Google