GrainFlow: Enable testing for future internet architectures by per-bit customization

Zhongjin Liu, Yong Li, Bo Cui, Li Su, Depeng Jin, Lieguang Zeng. GrainFlow: Enable testing for future internet architectures by per-bit customization. Computer Networks, 69:121-132, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.