Automatic chessboard corner detection method

Yu Liu, Shuping Liu, Yang Cao, Zengfu Wang. Automatic chessboard corner detection method. IET Image Processing, 10(1):16-23, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.