Joint detection of copy number variations in parent-offspring trios

Yongzhuang Liu, Jian Liu, Jianguo Lu, Jiajie Peng, Liran Juan, Xiaolin Zhu, Bingshan Li, Yadong Wang. Joint detection of copy number variations in parent-offspring trios. Bioinformatics, 32(8):1130-1137, 2016. [doi]

Authors

Yongzhuang Liu

This author has not been identified. Look up 'Yongzhuang Liu' in Google

Jian Liu

This author has not been identified. Look up 'Jian Liu' in Google

Jianguo Lu

This author has not been identified. Look up 'Jianguo Lu' in Google

Jiajie Peng

This author has not been identified. Look up 'Jiajie Peng' in Google

Liran Juan

This author has not been identified. Look up 'Liran Juan' in Google

Xiaolin Zhu

This author has not been identified. Look up 'Xiaolin Zhu' in Google

Bingshan Li

This author has not been identified. Look up 'Bingshan Li' in Google

Yadong Wang

This author has not been identified. Look up 'Yadong Wang' in Google