Joint detection of copy number variations in parent-offspring trios

Yongzhuang Liu, Jian Liu, Jianguo Lu, Jiajie Peng, Liran Juan, Xiaolin Zhu, Bingshan Li, Yadong Wang. Joint detection of copy number variations in parent-offspring trios. Bioinformatics, 32(8):1130-1137, 2016. [doi]

Bibliographies