The Smith normal form and reduction of weakly linear matrices

Jinwang Liu, Dongmei Li, Tao Wu. The Smith normal form and reduction of weakly linear matrices. Journal of Symbolic Computation, 120:102232, 2024. [doi]

Authors

Jinwang Liu

This author has not been identified. Look up 'Jinwang Liu' in Google

Dongmei Li

This author has not been identified. Look up 'Dongmei Li' in Google

Tao Wu

This author has not been identified. Look up 'Tao Wu' in Google