Multi-Projector Calibration Based on Virtual Viewing Space

Xizuo Liu, Yan Lin, Xiaogang Xu, Liang Ma. Multi-Projector Calibration Based on Virtual Viewing Space. IJVR, 19(3):16-30, 2019. [doi]

Authors

Xizuo Liu

This author has not been identified. Look up 'Xizuo Liu' in Google

Yan Lin

This author has not been identified. Look up 'Yan Lin' in Google

Xiaogang Xu

This author has not been identified. Look up 'Xiaogang Xu' in Google

Liang Ma

This author has not been identified. Look up 'Liang Ma' in Google