A novel fuzzy direct torque control system for three-level inverter-fed induction machine

Shuxi Liu, Ming-yu Wang, Yu-Guang Chen, Shan Li. A novel fuzzy direct torque control system for three-level inverter-fed induction machine. Int. J. Autom. Comput., 7(1):78-85, 2010. [doi]

Authors

Shuxi Liu

This author has not been identified. Look up 'Shuxi Liu' in Google

Ming-yu Wang

This author has not been identified. Look up 'Ming-yu Wang' in Google

Yu-Guang Chen

This author has not been identified. Look up 'Yu-Guang Chen' in Google

Shan Li

This author has not been identified. Look up 'Shan Li' in Google