A novel fuzzy direct torque control system for three-level inverter-fed induction machine

Shuxi Liu, Ming-yu Wang, Yu-Guang Chen, Shan Li. A novel fuzzy direct torque control system for three-level inverter-fed induction machine. Int. J. Autom. Comput., 7(1):78-85, 2010. [doi]

Bibliographies