Symbolic model checking APSL

Wanwei Liu, Ji Wang, Huowang Chen, Xiaodong Ma, Zhaofei Wang. Symbolic model checking APSL. Frontiers of Computer Science in China, 3(1):130-141, 2009. [doi]

Abstract

Abstract is missing.