KGDB: Knowledge Graph Database System with Unified Model and Query Language

Baozhu Liu, Xin Wang 0030, Pengkai Liu, Sizhuo Li, Xiaowang Zhang, Yajun Yang. KGDB: Knowledge Graph Database System with Unified Model and Query Language. Int. J. Software and Informatics, 11(1):91-116, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.