A reference peptide database for proteome quantification based on experimental mass spectrum response curves

Wanlin Liu, Lai Wei, Jianan Sun, Jinwen Feng, Gaigai Guo, Lizhu Liang, Tianyi Fu, Mingwei Liu, Kai Li, Yin Huang, Weimin Zhu, Bei Zhen, Yi Wang, Chen Ding, Jun Qin. A reference peptide database for proteome quantification based on experimental mass spectrum response curves. Bioinformatics, 34(16):2766-2772, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.