Face Swapping Consistency Transfer with Neural Identity Carrier

Kunlin Liu, Ping Wang, Wenbo Zhou, Zhenyu Zhang, Yanhao Ge, Honggu Liu, Weiming Zhang, Nenghai Yu. Face Swapping Consistency Transfer with Neural Identity Carrier. Future Internet, 13(11):298, 2021. [doi]

No reviews for this publication, yet.