Indirect shape analysis for 3D shape retrieval

Zhenbao Liu, Caili Xie, Shuhui Bu, Xiao Wang, Junwei Han, Hongwei Lin, Hao Zhang 0002. Indirect shape analysis for 3D shape retrieval. Computers & Graphics, 46:110-116, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.