Pyramidal Optical Flow Method-Based Lightweight Monocular 3D Vascular Point Cloud Reconstruction

Chang Liu, Shipu Xu, Xiaojun Liu, Ning Xie 0003, Zhao Zhang, Huangxing Lin, Yaqiong Hu, Eyk Ng, Dangzhao Chen, Lei Zhao, Yifan Lu, Xin Dai. Pyramidal Optical Flow Method-Based Lightweight Monocular 3D Vascular Point Cloud Reconstruction. IEEE Access, 7:167420-167428, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.