FastProNGS: fast preprocessing of next-generation sequencing reads

Xiaoshuang Liu, Zhenhe Yan, Chao Wu, Yang Yang, Xiaomin Li, Guangxin Zhang. FastProNGS: fast preprocessing of next-generation sequencing reads. BMC Bioinformatics, 20(1), 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.