Conceptual and technical work: Who will disrupt science?

Xin Liu, Chengjing Zhang, Jiang Li 0002. Conceptual and technical work: Who will disrupt science?. J. Informetrics, 17(3):101432, August 2023. [doi]

Authors

Xin Liu

This author has not been identified. Look up 'Xin Liu' in Google

Chengjing Zhang

This author has not been identified. Look up 'Chengjing Zhang' in Google

Jiang Li 0002

This author has not been identified. Look up 'Jiang Li 0002' in Google