Underwater image colour constancy based on DSNMF

Xiaopeng Liu, Guoqiang Zhong, Cong Liu, Junyu Dong. Underwater image colour constancy based on DSNMF. IET Image Processing, 11(1):38-43, 2017. [doi]

Authors

Xiaopeng Liu

This author has not been identified. Look up 'Xiaopeng Liu' in Google

Guoqiang Zhong

This author has not been identified. Look up 'Guoqiang Zhong' in Google

Cong Liu

This author has not been identified. Look up 'Cong Liu' in Google

Junyu Dong

This author has not been identified. Look up 'Junyu Dong' in Google