Changes in Growing Season Vegetation and Their Associated Driving Forces in China during 2001-2012

Xianfeng Liu, Xiufang Zhu, Shuangshuang Li, Yanxu Liu, Yaozhong Pan. Changes in Growing Season Vegetation and Their Associated Driving Forces in China during 2001-2012. Remote Sensing, 7(11):15517-15535, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.