Durable Address Translation in PCM-Based Flash Storage Systems

Duo Liu, Kan Zhong, Tianzheng Wang, Yi Wang, Zili Shao, Edwin Hsing-Mean Sha, Jingling Xue. Durable Address Translation in PCM-Based Flash Storage Systems. IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst., 28(2):475-490, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.