RLC Parameters Measurement and Fusion for High-Sensitivity Inductive Sensors

Dong Liu, Hong Zhang 0003, Xiaoting Xiao, Qiuping Ma, Haoran Li, Guiyun Tian 0001, Bin Gao 0003, Jianbo Wu. RLC Parameters Measurement and Fusion for High-Sensitivity Inductive Sensors. IEEE T. Instrumentation and Measurement, 71:1-11, 2022. [doi]

@article{LiuZXMLTGW22,
 title = {RLC Parameters Measurement and Fusion for High-Sensitivity Inductive Sensors},
 author = {Dong Liu and Hong Zhang 0003 and Xiaoting Xiao and Qiuping Ma and Haoran Li and Guiyun Tian 0001 and Bin Gao 0003 and Jianbo Wu},
 year = {2022},
 doi = {10.1109/TIM.2022.3178493},
 url = {https://doi.org/10.1109/TIM.2022.3178493},
 researchr = {https://researchr.org/publication/LiuZXMLTGW22},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 journal = {IEEE T. Instrumentation and Measurement},
 volume = {71},
 pages = {1-11},
}