Perception-Based CTU Level Bit Allocation for Intra High Efficiency Video Coding

Xiaoyan Liu, Yun Zhang 0002, Linwei Zhu, Huanhua Liu. Perception-Based CTU Level Bit Allocation for Intra High Efficiency Video Coding. IEEE Access, 7:154959-154970, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.