Recurrent Multi-connection Fusion Network for Single Image Deraining

Yuetong Liu, Rui Zhang 0072, Yunfeng Zhang, Yang Ning, Xunxiang Yao, Huijian Han. Recurrent Multi-connection Fusion Network for Single Image Deraining. In IEEE International Conference on Visual Communications and Image Processing, VCIP 2022, Suzhou, China, December 13 - 16, 2022. pages 1-5, IEEE, 2022. [doi]

@inproceedings{LiuZZNYH22,
 title = {Recurrent Multi-connection Fusion Network for Single Image Deraining},
 author = {Yuetong Liu and Rui Zhang 0072 and Yunfeng Zhang and Yang Ning and Xunxiang Yao and Huijian Han},
 year = {2022},
 doi = {10.1109/VCIP56404.2022.10008893},
 url = {https://doi.org/10.1109/VCIP56404.2022.10008893},
 researchr = {https://researchr.org/publication/LiuZZNYH22},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 pages = {1-5},
 booktitle = {IEEE International Conference on Visual Communications and Image Processing, VCIP 2022, Suzhou, China, December 13 - 16, 2022},
 publisher = {IEEE},
 isbn = {978-1-6654-7592-1},
}