Recurrent context-aware multi-stage network for single image deraining

Yuetong Liu, Rui Zhang, Yunfeng Zhang, Xiao Pan, Xunxiang Yao, Zhaorui Ni, Huijian Han. Recurrent context-aware multi-stage network for single image deraining. Computer Vision and Image Understanding, 227:103612, January 2023. [doi]

Abstract

Abstract is missing.