ACCP: adaptive congestion control protocol in named data networking based on deep learning

Tingting Liu, Mingchuan Zhang, Junlong Zhu, Ruijuan Zheng, Ruoshui Liu, Qingtao Wu. ACCP: adaptive congestion control protocol in named data networking based on deep learning. Neural Computing and Applications, 31(9):4675-4683, 2019. [doi]

Authors

Tingting Liu

This author has not been identified. Look up 'Tingting Liu' in Google

Mingchuan Zhang

This author has not been identified. Look up 'Mingchuan Zhang' in Google

Junlong Zhu

This author has not been identified. Look up 'Junlong Zhu' in Google

Ruijuan Zheng

This author has not been identified. Look up 'Ruijuan Zheng' in Google

Ruoshui Liu

This author has not been identified. Look up 'Ruoshui Liu' in Google

Qingtao Wu

This author has not been identified. Look up 'Qingtao Wu' in Google