ZebraBAN: a heterogeneous high-performance energy efficient wireless body sensor network

Xiyu Lu, Xinlei Chen, Yong Li, Depeng Jin, Lieguang Zeng, Habib F. Rashvand. ZebraBAN: a heterogeneous high-performance energy efficient wireless body sensor network. IET Wireless Sensor Systems, 3(4):247-254, 2013. [doi]

Abstract

Abstract is missing.