Memory Efficient Loss Recovery for Hardware-based Transport in Datacenter

Yuanwei Lu, Guo Chen, Zhenyuan Ruan, Wencong Xiao, Bojie Li, Jiansong Zhang, Yongqiang Xiong, Peng Cheng, Enhong Chen. Memory Efficient Loss Recovery for Hardware-based Transport in Datacenter. In Kai Chen 0005, Jitendra Padhye, editors, Proceedings of the First Asia-Pacific Workshop on Networking, APNet 2017, Hong Kong, China, August 3-4, 2017. pages 22-28, ACM, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.