Immunohistochemical quantification of expression of a tight junction protein, claudin-7, in human lung cancer samples using digital image analysis method

Zhe Lu, Yi Liu, Junfeng Xu, Hongping Yin, Haiying Yuan, Jinjing Gu, Yan-Hua Chen, Liyun Shi, Dan Chen, Bin Xie. Immunohistochemical quantification of expression of a tight junction protein, claudin-7, in human lung cancer samples using digital image analysis method. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 155:179-187, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.