An Inference Control Algorithm for RDF(S) Repository

Jianjiang Lu, Jinpeng Wang, Yafei Zhang, Bo Zhou, Yanhui Li, Zhuang Miao. An Inference Control Algorithm for RDF(S) Repository. In Christopher C. Yang, Daniel Dajun Zeng, Michael Chau, Kuiyu Chang, Qing Yang, Xueqi Cheng, Jue Wang, Fei-Yue Wang, Hsinchun Chen, editors, Intelligence and Security Informatics, Pacific Asia Workshop, PAISI 2007, Chengdu, China, April 11-12, 2007, Proceedings. Volume 4430 of Lecture Notes in Computer Science, pages 262-268, Springer, 2007. [doi]

Abstract

Abstract is missing.