One-hashing bloom filter

Jianyuan Lu, Tong Yang, Yi Wang, Huichen Dai, Linxiao Jin, Haoyu Song, Bin Liu. One-hashing bloom filter. In 23rd IEEE International Symposium on Quality of Service, IWQoS 2015, Portland, OR, USA, June 15-16, 2015. pages 289-298, IEEE, 2015. [doi]

Authors

Jianyuan Lu

This author has not been identified. Look up 'Jianyuan Lu' in Google

Tong Yang

This author has not been identified. Look up 'Tong Yang' in Google

Yi Wang

This author has not been identified. Look up 'Yi Wang' in Google

Huichen Dai

This author has not been identified. Look up 'Huichen Dai' in Google

Linxiao Jin

This author has not been identified. Look up 'Linxiao Jin' in Google

Haoyu Song

This author has not been identified. Look up 'Haoyu Song' in Google

Bin Liu

This author has not been identified. Look up 'Bin Liu' in Google