Cardiac left ventricular volumes prediction method based on atlas location and deep learning

Gongning Luo, Suyu Dong, Kuanquan Wang, Henggui Zhang. Cardiac left ventricular volumes prediction method based on atlas location and deep learning. In Tianhai Tian, Qinghua Jiang, Yunlong Liu, Kevin Burrage, Jiangning Song, Yadong Wang, Xiaohua Hu, Shinichi Morishita, Qian Zhu, Guohua Wang, editors, IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, BIBM 2016, Shenzhen, China, December 15-18, 2016. pages 1604-1610, IEEE, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.