Identifying novel associations between small molecules and miRNAs based on integrated molecular networks

Yingli Lv, Shuyuan Wang, Fanlin Meng, Lei Yang, Zhifeng Wang, Jing Wang, Xiaowen Chen, Wei Jiang, Yixue Li, Xia Li. Identifying novel associations between small molecules and miRNAs based on integrated molecular networks. Bioinformatics, 31(22):3638-3644, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.