Development of an EMG-Controlled Knee Exoskeleton to Assist Home Rehabilitation in a Game Context

Mingxing Lyu, Weihai Chen, Xilun Ding, Jianhua Wang, Zhongcai Pei, Baochang Zhang. Development of an EMG-Controlled Knee Exoskeleton to Assist Home Rehabilitation in a Game Context. Front. Neurorobot., 2019:67, 2019. [doi]

Authors

Mingxing Lyu

This author has not been identified. Look up 'Mingxing Lyu' in Google

Weihai Chen

This author has not been identified. Look up 'Weihai Chen' in Google

Xilun Ding

This author has not been identified. Look up 'Xilun Ding' in Google

Jianhua Wang

This author has not been identified. Look up 'Jianhua Wang' in Google

Zhongcai Pei

This author has not been identified. Look up 'Zhongcai Pei' in Google

Baochang Zhang

This author has not been identified. Look up 'Baochang Zhang' in Google