Development of an EMG-Controlled Knee Exoskeleton to Assist Home Rehabilitation in a Game Context

Mingxing Lyu, Weihai Chen, Xilun Ding, Jianhua Wang, Zhongcai Pei, Baochang Zhang. Development of an EMG-Controlled Knee Exoskeleton to Assist Home Rehabilitation in a Game Context. Front. Neurorobot., 2019:67, 2019. [doi]

No reviews for this publication, yet.