A Detector and Evaluation Framework of Abnormal Bidding Behavior Based on Supplier Portrait

Xinqiang Ma, Xuewei Li, Baoquan Zhong, Yi Huang, Ye Gu, Maonian Wu, Yong Liu 0007, Mingyi Zhang. A Detector and Evaluation Framework of Abnormal Bidding Behavior Based on Supplier Portrait. IJITWE, 16(2):58-74, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.