IRProfiler - a software toolbox for high throughput immune receptor profiling

Christos Maramis, Athanasios Gkoufas, Anna Vardi, Evangelia Stalika, Kostas Stamatopoulos, Anastasia Hatzidimitriou, Nicos Maglaveras, Ioanna Chouvarda. IRProfiler - a software toolbox for high throughput immune receptor profiling. BMC Bioinformatics, 19(1), 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.